Covid-19: דו״חות מודיעין למקבלי החלטות

מאגר מידע זה כולל את כל הדו״חות המיוחדים והשבועיים שנוצרו על ידי החוקרים הרפואיים של Medint עבור מקבלי החלטות

Coronavirus Special Report

מה ידוע לנו על גורמי סיכון להתפתחות מחלת Covid-19 בדרגת חומרה קשה?
Special report

Coronavirus Special Report

ערכי cycle threshold: קורלציה קלינית ואינפקטיבית
Special report

Coronavirus Special Report

פגיעה בשירותים רפואיים בצל המגפה: אילו תחומים נפגעו וכיצד ניתן לשמר את השירות?
Special report

Coronavirus Special Report

ניפוץ מיתוסים בימי המגפה: הפרכת שמועות, תיקון ודיוק טענות שהועלו בנושא
Special report

Coronavirus Special Report

חסינות עדר - כרוניקה של כישלון ידוע מראש?
Special report

Coronavirus Special Report

מהומה רבה על לא דבר? השפעת הפגנות על קצב גדילת התחלואה ב-Covid-19
Special report

Coronavirus Special Report

Winter is coming: עדכון שפעת גלובלי
Special report

Coronavirus Special Report

האם מחלימים מוגנים מפני הדבקה חוזרת?
Special report

Coronavirus Special Report

חזרה לספסל הלימודים: אסטרטגיות והמלצות לפתיחת מערכת החינוך
Special report

דו״חות קורונה שבועיים